>CSNK2A1_ENST00000645187 MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINIT NNEKVVVKILKYLLFTTATTANPASQKYAIARSITQSITRSVTQSNVETTNHLKLAVHPV SGRFNDGLMCLPQKCKVFHSIPVHCWGASHAL*