>CSNK1G2 MDFDKKGGKGETEEGRRMSKAGGGRSSHGIRSSGTSSGVLMVGPNFRVGKKIGCGNFGEL RLGKNLYTNEYVAIKLEPIKSRAPQLHLEYRFYKQLSATEGVPQVYYFGPCGKYNAMVLE LLGPSLEDLFDLCDRTFTLKTVLMIAIQLITRMEYVHTKSLIYRDVKPENFLVGRPGTKR QHAIHIIDFGLAKEYIDPETKKHIPYREHKSLTGTARYMSINTHLGKEQSRRDDLEALGH MFMYFLRGSLPWQGLKADTLKERYQKIGDTKRATPIEVLCENFPEEMATYLRYVRRLDFF EKPDYDYLRKLFTDLFDRSGFVFDYEYDWAGKPLPTPIGTVHTDLPSQPQLRDKTQPHSK NQALNSTNGELNADDPTAGHSNAPITAPAEVEVADETKCCCFFKRRKRKSLQRHK*