>CPT2_ENST00000637252 MVPRLLLRAWPRGPAVGPGAPSRPLSAGSGPGQYLQRSIVPTMHYQDSLPRLPIPKLEDT IRRYLSAQKPLLNDGQFRKTEQFCKSFENGIGKELHEQLVALDKQNKHTSYISGPWFDMY LSARDSVVLNFNPFMAFNPDPKSEYNDQLTRATNMTVSAIRFLKTLRAGLLEPEVFHLNP AKSDTITFKRLIRFVPSSLSWYGAYLVNAYPLDMSQYFRLFNSTRLPKPSRDELFTDDKA RHLLVLRKGNFYIFDVLDQDGNIVSPSEIQAHLKYILSDSSPAPEFPLAYLTSENRDIWA ELRQKLMSSGNEESLRKVDSAVFCLCLDDFPIKDLVHLSHNMLHGDGTNRWFDKSFNLII AKDGSTAVHFEHSWGDGVAVLRFFNEVFKDSTQTPAVTPQSQPATTDSTVTVQKLNFELT DALKTGITAAKEKFDATMKTLTIDCVQFQRGGKEFLKKQKLSPDAVAQLAFQMAFLRQYG QTVATYESCSTAAFKHGRTETIRPASVYTKRCSEAFVREPSRHSAGELQQMMVECSKYHG QLTKEAAMGRKPSHWPRYTASQGFDRHLFALRHLAAAKGIILPELYLDPAYGQINHNVLS TSTLSSPAVNLGGFAPVVSDGFGVGYAVHDNWIGCNVSSYPGRNAREFLQCVEKALEDMF DALEGKSIKS*