>CPT2 MVPRLLLRAWPRGPAVGPGAPSRPLSAGSGPGQYLQRSIVPTMHYQDSLPRLPIPKLEDT IRRYLSAQKPLLNDGQFRKTEQFCKSFENGIGKELHEQLVALDKQNKHTSYISGPWFDMY LSARDSVVLNFNPFMAFNPDPKSEYNDQLTRATNMTVSAIRFLKTLRAGLLEPEVFHLNP AKSDTITFKRLIRFVPSSLSWYGAYLVNAYPLDMSQYFRLFNSTRLPKPSRDELFTDDKA RHLLVLRKGNFYIFDVLDQDGNIVSPSEIQAHLKYILSDSSPAPEFPLAYLTSENRDIWA ELRQKLMSSGNEESLRKVDSAVFCLCLDDFPIKDLVHLSHNMLHGDGTNRWFDKSFNLII AKDGSTAVHFEHSWGDGVAVLRFFNEVFKDSTQTPAVTPQSQPATTDSTVTVQKLNFELT DALKTGITAAKEKFDATMKTLTIDCVQFQRGGKEFLKKQKLSPDAVAQLAFQMAFLRQYG QTVATYESCSTAAFKHGRTETIRPASVYTKRCSEAFVREPSRHSAGELQQMMVECSKYHG QLTKEAAMGQGFDRHLFALRHLAAAKGIILPELYLDPAYGQINHNVLSTSTLSSPAVNLG GFAPVVSDGFGVGYAVHDNWIGCNVSSYPGRNAREFLQCVEKALEDMFDALEGKSIKS*