>CPE MAGRGGSALLALCGALAACGWLLGAEAQEPGAPAAGMRRRRRLQQEDGISFEYHRYPELR EALVSVWLQCTAISRIYTVGRSFEGRELLVIELSDNPGVHEPGEPEFKYIGNMHGNEAVG RELLIFLAQYLCNEYQKGNETIVNLIHSTRIHIMPSLNPDGFEKAASQPGELKDWFVGRS NAQGIDLNRNFPDLDRIVYVNEKEGGPNNHLLKNMKKIVDQNTKLAPETKAVIHWIMDIP FVLSANLHGGDLVANYPYDETRSGSAHEYSSSPDDAIFQSLARAYSSFNPAMSDPNRPPC RKNDDDSSFVDGTTNGGAWYSVPGGMQDFNYLSSNCFEITVELSCEKFPPEETLKTYWED NKNSLISYLEQIHRGVKGFVRDLQGNPIANATISVEGIDHDVTSAKDGDYWRLLIPGNYK LTASAPGYLAITKKVAVPYSPAAGVDFELESFSERKEEEKEELMEWWKMMSETLNF*