>CPB1 MLALLVLVTVALASAHHGGEHFEGEKVFRVNVEDENHINIIRELASTTQIDFWKPDSVTQ IKPHSTVDFRVKAEDTVTVENVLKQNELQYKVLISNLRNVVEAQFDSRVRATGHSYEKYN KWETIEAWTQQVATENPALISRSVIGTTFEGRAIYLLKVGKAGQNKPAIFMDCGFHAREW ISPAFCQWFVREAVRTYGREIQVTELLDKLDFYVLPVLNIDGYIYTWTKSRFWRKTRSTH TGSSCIGTDPNRNFDAGWCEIGASRNPCDETYCGPAAESEKETKALADFIRNKLSSIKAY LTIHSYSQMMIYPYSYAYKLGENNAELNALAKATVKELASLHGTKYTYGPGATTIYPAAG GSDDWAYDQGIRYSFTFELRDTGRYGFLLPESQIRATCEETFLAIKYVASYVLEHLY*