>CPA3 MRLILPVGLIATTLAIAPVRFDREKVFRVKPQDEKQADIIKDLAKTNELDFWYPGATHHV AANMMVDFRVSEKESQAIQSALDQNKMHYEILIHDLQEEIEKQFDVKEDIPGRHSYAKYN NWEKIVAWTEKMMDKYPEMVSRIKIGSTVEDNPLYVLKIGEKNERRKAIFTDCGIHAREW VSPAFCQWFVYQATKTYGRNKIMTKLLDRMNFYILPVFNVDGYIWSWTKNRMWRKNRSKN QNSKCIGTDLNRNFNASWNSIPNTNDPCADNYRGSAPESEKETKAVTNFIRSHLNEIKVY ITFHSYSQMLLFPYGYTSKLPPNHEDLAKVAKIGTDVLSTRYETRYIYGPIESTIYPISG SSLDWAYDLGIKHTFAFELRDKGKFGFLLPESRIKPTCRETMLAVKFIAKYILKHTS*