>COX4I1 MLATRVFSLVGKRAISTSVCVRAHESVVKSEDFSLPAYMDRRDHPLPEVAHVKHLSASQK ALKEKEKASWSSLSMDEKVELYRIKFKESFAEMNRGSNEWKTVVGGAMFFIGFTALVIMW QKHYVYGPLPQSFDKEWVAKQTKRMLDMKVNPIQGLASKWDYEKNEWKK*