>CKS1B MSHKQIYYSDKYDDEEFEYRHVMLPKDIAKLVPKTHLMSESEWRNLGVQQSQGWVHYMIH EPEPHILLFRRPLPKKPKK*