>CIB3 MGNKQTVFTHEQLEAYQDCTFFTRKEIMRLFYRYQDLAPQLVPLDYTTCPDVKVPYELIG SMPELKDNPFRQRIAQVFSEDGDGHMTLDNFLDMFSVMSEMAPRDLKAYYAFKIYDFNND DYICAWDLEQTVTKLTRGGLSAEEVSLVCEKVLDEADGDHDGRLSLEDFQNMILRAPDFL STFHIRI*