>CHST10 MHHQWLLLAACFWVIFMFMVASKFITLTFKDPDVYSAKQEFLFLTTMPEVRKLPEEKHIP EELKPTGKELPDSQLVQPLVYMERLELIRNVCRDDALKNLSHTPVSKFVLDRIFVCDKHK ILFCQTPKVGNTQWKKVLIVLNGAFSSIEEIPENVVHDHEKNGLPRLSSFSDAEIQKRLK TYFKFFIVRDPFERLISAFKDKFVHNPRFEPWYRHEIAPGIIRKYRRNRTETRGIQFEDF VRYLGDPNHRWLDLQFGDHIIHWVTYVELCAPCEIMYSVIGHHETLEDDAPYILKEAGID HLVSYPTIPPGITVYNRTKVEHYFLGISKRDIRRLYARFEGDFKLFGYQKPDFLLN*