>CHST1 MQCSWKAVLLLALASIAIQYTAIRTFTAKSFHTCPGLAEAGLAERLCEESPTFAYNLSRK THILILATTRSGSSFVGQLFNQHLDVFYLFEPLYHVQNTLIPRFTQGKSPADRRVMLGAS RDLLRSLYDCDLYFLENYIKPPPVNHTTDRIFRRGASRVLCSRPVCDPPGPADLVLEEGD CVRKCGLLNLTVAAEACRERSHVAIKTVRVPEVNDLRALVEDPRLNLKVIQLVRDPRGIL ASRSETFRDTYRLWRLWYGTGRKPYNLDVTQLTTVCEDFSNSVSTGLMRPPWLKGKYMLV RYEDLARNPMKKTEEIYGFLGIPLDSHVARWIQNNTRGDPTLGKHKYGTVRNSAATAEKW RFRLSYDIVAFAQNACQQVLAQLGYKIAASEEELKNPSVSLVEERDFRPFS*