>CHRNA7 MRCSPGGVWLALAASLLHGKATASPPSTPPWDPGHIPGASVRPAPGPVSLQGEFQRKLYK ELVKNYNPLERPVANDSQPLTVYFSLSLLQIMDVDEKNQVLTTNIWLQMSWTDHYLQWNV SEYPGVKTVRFPDGQIWKPDILLYNSADERFDATFHTNVLVNSSGHCQYLPPGIFKSSCY IDVRWFPFDVQHCKLKFGSWSYGGWSLDLQMQEADISGYIPNGEWDLVGIPGKRSERFYE CCKEPYPDVTFTVTMRRRTLYYGLNLLIPCVLISALALLVFLLPADSGEKISLGITVLLS LTVFMLLVAEIMPATSDSVPLIAQYFASTMIIVGLSVVVTVIVLQYHHHDPDGGKMPKWT RVILLNWCAWFLRMKRPGEDKVRPACQHKQRRCSLASVEMSAVAPPPASNGNLLYIGFRG LDGVHCVPTPDSGVVCGRMACSPTHDEHLLHGGQPPEGDPDLAKILEEVRYIANRFRCQD ESEAVCSEWKFAACVVDRLCLMAFSVFTIICTIGILMSAPNFVEAVSKDFA*