>CHEK2_ENST00000382565 MSRESDVEAQQSHGSSACSQPHGSVTQSQGSSSQSQGISSSSTSTMPNSSQSSHSSSGTL SSLETVSTQELYSIPEDQEPEDQEPEEPTPAPWARLWALQDGFANLECVNDNYWFGRDKS CEYCFDEPLLKRTDKYRTYSKKHFRIFREVGPKNSYIAYIEDHSGNGTFVNTELVGKGKR RPLNNNSEIALSLSRNKEKILKIYSLS*