>CFL1_ENST00000531413 MKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFVKMLPD KDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQA NCYEEVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL*