>CFL1_ENST00000531407 MKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFVKMLPD KDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQA NCYEEVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL*