>CFL1_ENST00000527344 MKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDVGQTVDDPYATFVKMLPD KDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASSKDAIKKKLTGIKHELQA NCYEEVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL*