>CFL1_ENST00000308162 MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDV GQTVDDPYATFVKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASS KDAIKKKLTGIKHELQANCYEEVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL*