>CFL1 MASGVAVSDGVIKVFNDMKVRKSSTPEEVKKRKKAVLFCLSEDKKNIILEEGKEILVGDV GQTVDDPYATFVKMLPDKDCRYALYDATYETKESKKEDLVFIFWAPESAPLKSKMIYASS KDAIKKKLTGIKHELQANCYEEVKDRCTLAEKLGGSAVISLEGKPL*