>CELA3A MMLRLLSSLLLVAVASGYGPPSSHSSSRVVHGEDAVPYSWPWQVSLQYEKSGSFYHTCGG SLIAPDWVVTAGHCISRDLTYQVVLGEYNLAVKEGPEQVIPINSEELFVHPLWNRSCVAC GNDIALIKLSRSAQLGDAVQLASLPPAGDILPNKTPCYITGWGRLYTNGPLPDKLQQARL PVVDYKHCSRWNWWGSTVKKTMVCAGGYIRSGCNGDSGGPLNCPTEDGGWQVHGVTSFVS AFGCNFIWKPTVFTRVSAFIDWIEETIASH*