>CDS1 MLELRHRGSCPGPREAVSPPHREGEAAGGDHETESTSDKETDIDDRYGDLDSRTDSDIPE IPPSSDRTPEILKKALSGLSSRWKNWWIRGILTLTMISLFFLIIYMGSFMLMLLVLGIQV KCFHEIITIGYRVYHSYDLPWFRTLSWYFLLCVNYFFYGETVADYFATFVQREEQLQFLI RYHRFISFALYLAGFCMFVLSLVKKHYRLQFYMFAWTHVTLLITVTQSHLVIQNLFEGMI WFLVPISSVICNDITAYLFGFFFGRTPLIKLSPKKTWEGFIGGFFSTVVFGFIAAYVLSK YQYFVCPVEYRSDVNSFVTECEPSELFQLQTYSLPPFLKAVLRQERVSLYPFQIHSIALS TFASLIGPFGGFFASGFKRAFKIKDFANTIPGHGGIMDRFDCQYLMATFVHVYITSFIRG PNPSKVLQQLLVLQPEQQLNIYKTLKTHLIEKGILQPTLKV*