>CDK8 MDYDFKVKLSSERERVEDLFEYEGCKVGRGTYGHVYKAKRKDGKDDKDYALKQIEGTGIS MSACREIALLRELKHPNVISLQKVFLSHADRKVWLLFDYAEHDLWHIIKFHRASKANKKP VQLPRGMVKSLLYQILDGIHYLHANWVLHRDLKPANILVMGEGPERGRVKIADMGFARLF NSPLKPLADLDPVVVTFWYRAPELLLGARHYTKAIDIWAIGCIFAELLTSEPIFHCRQED IKTSNPYHHDQLDRIFNVMGFPADKDWEDIKKMPEHSTLMKDFRRNTYTNCSLIKYMEKH KVKPDSKAFHLLQKLLTMDPIKRITSEQAMQDPYFLEDPLPTSDVFAGCQIPYPKREFLT EEEPDDKGDKKNQQQQQGNNHTNGTGHPGNQDSSHTQGPPLKKVRVVPPTTTSGGLIMTS DYQRSNPHAAYPNPGPSTSQPQSSMGYSATSQQPPQYSHQTHRY*