>CDK17 MKKFKRRLSLTLRGSQTIDESLSELAEQMTIEENSSKDNEPIVKNGRPPTSHSMHSFLHQ YTGSFKKPPLRRPHSVIGGSLGSFMAMPRNGSRLDIVHENLKMGSDGESDQASGTSSDEV QSPTGVCLRNRIHRRISMEDLNKRLSLPADIRIPDGYLEKLQINSPPFDQPMSRRSRRAS LSEIGFGKMETYIKLEKLGEGTYATVYKGRSKLTENLVALKEIRLEHEEGAPCTAIREVS LLKDLKHANIVTLHDIVHTDKSLTLVFEYLDKDLKQYMDDCGNIMSMHNVKLFLYQILRG LAYCHRRKVLHRDLKPQNLLINEKGELKLADFGLARAKSVPTKTYSNEVVTLWYRPPDVL LGSSEYSTQIDMWGVGCIFFEMASGRPLFPGSTVEDELHLIFRLLGTPSQETWPGISSNE EFKNYNFPKYKPQPLINHAPRLDSEGIELITKFLQYESKKRVSAEEAMKHVYFRSLGPRI HALPESVSIFSLKEIQLQKDPGFRNSSYPETGHGKNRRQSMLF*