>CDC25C_ENST00000415130 MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANL SILSGSPGFFRTSGSAFSWDDNGNLVDSEMKYLGSPITTVPKLDKNPNLGEDQAEEISDE LMEFSLKDQEAKVSRSGLYRSPSMPENLNRPRLKQVEKFKDNTIPDKVKKKYFSGQGKLR KGLCLKKTVSLCDITITQMLEEDSNQGHLIGDFSKVCALPTVSGKHQDLKYVNPETVAAL LSGKFQGLIEKFYVIDCRYPYEYLGGHIQGALNLYSQEELFNFFLKKPIVPLDTQKRIII VFHCEFSSERGPRMCRCLREEDRSLNQYPALYYPELYILKGGYRDFFPEYMELCEPQSYC PMHHQDHKTELLRCRSQSKVQEGERQLREQIALLVKDMSP*