>CDC16 MNLERLRKRVRQYLDQQQYQSALFWADKVASLSREEPQDIYWLAQCLYLTAQYHRAAHAL RSRKLDKLYEACRYLAARCHYAAKEHQQALDVLDMEEPINKRLFEKYLKDESGFKDPSSD WEMSQSSIKSSICLLRGKIYDALDNRTLATYSYKEALKLDVYCFEAFDLLTSHHMLTAQE EKELLESLPLSKLCNEEQELLRFLFENKLKKYNKPSETVIPESVDGLQENLDVVVSLAER HYYNCDFKMCYKLTSVVMEKDPFHASCLPVHIGTLVELNKANELFYLSHKLVDLYPSNPV SWFAVGCYYLMVGHKNEHARRYLSKATTLEKTYGPAWIAYGHSFAVESEHDQAMAAYFTA AQLMKGCHLPMLYIGLEYGLTNNSKLAERFFSQALSIAPEDPFVMHEVGVVAFQNGEWKT AEKWFLDALEKIKAIGNEVTVDKWEPLLNNLGHVCRKLKKYAEALDYHRQALVLIPQNAS TYSAIGYIHSLMGNFENAVDYFHTALGLRRDDTFSVTMLGHCIEMYIGDSEAYIGADIKD KLKCYDFDVHTMKTLKNIISPPWDFREFEVEKQTAEETGLTPLETSRKTPDSRPSLEETF EIEMNESDMMLETSMSDHST*