>CD28_ENST00000458610 MPCGLSALIMCPKGMVAVVVAVDDGDSQALAGNKILVKQSPMLVAYDNAVNLSCKYSYNL FSREFRASLHKGLDSAVEVCVVYGNYSQQLQVYSKTGFNCDGKLGNESVTFYLQNLYVNQ TDIYFCKIEVMYPPPYLDNEKSNGTIIHVKGKHLCPSPLFPGPSKPFWVLVVVGGVLACY SLLVTVAFIIFWVRSKRSRLLHSDYMNMTPRRPGPTRKHYQPYAPPRDFAAYRS*