>CD1C MLFLQFLLLALLLPGGDNADASQEHVSFHVIQIFSFVNQSWARGQGSGWLDELQTHGWDS ESGTIIFLHNWSKGNFSNEELSDLELLFRFYLFGLTREIQDHASQDYSKYPFEVQVKAGC ELHSGKSPEGFFQVAFNGLDLLSFQNTTWVPSPGCGSLAQSVCHLLNHQYEGVTETVYNL IRSTCPRFLLGLLDAGKMYVHRQVRPEAWLSSRPSLGSGQLLLVCHASGFYPKPVWVTWM RNEQEQLGTKHGDILPNADGTWYLQVILEVASEEPAGLSCRVRHSSLGGQDIILYWGHHF SMNWIALVVIVPLVILIVLVLWFKKHCSYQDIL*