>CCNC MAGNFWQSSHYLQWILDKQDLLKERQKDLKFLSEEEYWKLQIFFTNVIQALGEHLKLRQQ VIATATVYFKRFYARYSLKSIDPVLMAPTCVFLASKVEEFGVVSNTRLIAAATSVLKTRF SYAFPKEFPYRMNHILECEFYLLELMDCCLIVYHPYRPLLQYVQDMGQEDMLLPLAWRIV NDTYRTDLCLLYPPFMIALACLHVACVVQQKDARQWFAELSVDMEKILEIIRVILKLYEQ WKNFDERKEMATILSKMPKPKPPPNSEGEQGPNGSQNSSYSQS*