>CCNB1 MALRVTRNSKINAENKAKINMAGAKRVPTAPAATSKPGLRPRTALGDIGNKVSEQLQAKM PMKKEAKPSATGKVIDKKLPKPLEKVPMLVPVPVSEPVPEPEPEPEPEPVKEEKLSPEPI LVDTASPSPMETSGCAPAEEDLCQAFSDVILAVNDVDAEDGADPNLCSEYVKDIYAYLRQ LEEEQAVRPKYLLGREVTGNMRAILIDWLVQVQMKFRLLQETMYMTVSIIDRFMQNNCVP KKMLQLVGVTAMFIASKYEEMYPPEIGDFAFVTDNTYTKHQIRQMEMKILRALNFGLGRP LPLHFLRRASKIGEVDVEQHTLAKYLMELTMLDYDMVHFPPSQIAAGAFCLALKILDNGE WTPTLQHYLSYTEESLLPVMQHLAKNVVMVNQGLTKHMTVKNKYATSKHAKISTLPQLNS ALVQDLAKAVAKV*