>CCL22 MDRLQTALLVVLVLLAVALQATEAGPYGANMEDSVCCRDYVRYRLPLRVVKHFYWTSDSC PRPGVVLLTFRDKEICADPRVPWVKMILNKLSQ*