>CCDC169 MKEERNYNFDGVSTNRLKQQLLEEVRKKDAVQLSIFELRHKITELEAKLNTDNEGSEWKT RYETQLELNDELEKQIVYLKEKVEKIHGNSSDRLSSIRVYERMPVESLNTLLKQLEEEKK TLESQVKYYALKLEQESKAYQKINNERRTYLAEMSQGSGLHQVSKRQQVDQLPRMQENLV KTLLLKEELDPLKVSCLETLGFSAAGVAGPENRTCLGQKALWPACLHGSSTLAVCQTHLK S*