>CAV2_ENST00000393480 MGLETEKADVQLFMDDDSYSHHSGLEYADPEKFADSDQDRDPHRLNSHLKLGFEDVIAEP VTTHSFDKVWICSHALFEISKYVMYKFLTVFLAIPLAFIAGILFATLSCLHIW*