>CATSPERG_ENST00000410018 MCGPAMFPAGPPWPRVRVVQVLWALLAVLLASWRLWAIKDFQECTWQVVLNEFKRVGESG VSDSFFEQEPVDTVSSLFHMLVDSPIDPSEKYLGFPYYLKINYSCEEKPSEDLVRMGHLT GLKPLVLVTFQSPVNFYRWKIEQLQIQMEAAPFRSKEPCMAEEVCSMSWYTPMPIKKGSV VMRVDISSNGLGTFIPDKRFQMNINGFLKRDRDNNIQFTVGEELFNLMPQYFVGVSSRPL WHTVDQSPVLILGGIPNEKYVLMTDTSFKDFSLVELSIDSCWVGSFYCPHSGFTATIYDT IATESTLFIRQNQLVYYFTGTYTTLYERNRGSGSWIRVLASECIKKLCPVYFHSNGSEYI MALTTGKHEGYVHFGTIRDGQVSFEMLPRQWSVCEQIGASDDLELLYHIPEFIPEARGLE FLMILGTESYTSTAMAPKGIFCNPYNNLIFIWGNFLLQSSNKENFIYLADFPKELSIKYM ARSFRGAVAIVTETEEIWYLLEGSYRVYQLFPSKGWQVHISLKLMQQSSLYASNETMLTL FYEDSKLYQLVYLMNNQKGQLVKRLVPVEQLLMYQQHTSHYDLERKGGYLMLSFIDFCPF SVMRLRSLPSPQRYTRQERYRARPPRVLERSGFHNENSLAIYQGLVYYLLWLHSVYDKPY ADPVHDPTWRWWANNKQDQDYYFFLASNWRSAGGVSIEMDSYEKIYNLESAYELPERIFL DKGTEYSFAIFLSAQGHSFRTQSELGTAFQLHSQVDVGVVLADPGCIEASVKQEVLINRN SVLFSITLKDKKLCYDQGISGHHLMETSMTVNVVGSSGLCFQETHLGPHMQGNLMVPVFI GCPPGKRLAFDITYTLEYSRLKNKHYFDCVNVNPEMPCFLFRDIFYPFFLIQDLVTGDSG SFQGSYVLLVVGGGPTLDSLKDYSEDEIYRFNSPLDKTNSLIWTTRTTRTTKDSAFHIMS HESPGIEWLCLENAPCYDNVPQGIFAPEFFFKVLVSNRGVDTSTYCNYQLTFLLHIHGLP LSPKRALFIIMVSASVFVGLVIFYIAFCLLWPLVVKGCTMIRWKINNLIASESYYTYASI SGISSMPSLRHSRMGSMFSSRMTEDRAEPKEAVERQLMT*