>CAMK1D_ENST00000615792 YCLMQRVSGGELFDRIVEKGFYTEKDASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYS QDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMSTACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYIL LCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEFDSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAA RHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKNFAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNAS VSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSSSGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK*