>CAMK1D MARENGESSSSWKKQAEDIKKIFEFKETLGTGAFSEVVLAEEKATGKLFAVKCIPKKALK GKESSIENEIAVLRKIKHENIVALEDIYESPNHLYLVMQLVSGGELFDRIVEKGFYTEKD ASTLIRQVLDAVYYLHRMGIVHRDLKPENLLYYSQDEESKIMISDFGLSKMEGKGDVMST ACGTPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDSKLFEQILKAEYEF DSPYWDDISDSAKDFIRNLMEKDPNKRYTCEQAARHPWIAGDTALNKNIHESVSAQIRKN FAKSKWRQAFNATAVVRHMRKLHLGSSLDSSNASVSSSLSLASQKDCLAPSTLCSFISSS SGVSGVGAERRPRPTTVTAVHSGSK*