>CAMK1 MLGAVEGPRWKQAEDIRDIYDFRDVLGTGAFSEVILAEDKRTQKLVAIKCIAKEALEGKE GSMENEIAVLHKIKHPNIVALDDIYESGGHLYLIMQLVSGGELFDRIVEKGFYTERDASR LIFQVLDAVKYLHDLGIVHRDLKPENLLYYSLDEDSKIMISDFGLSKMEDPGSVLSTACG TPGYVAPEVLAQKPYSKAVDCWSIGVIAYILLCGYPPFYDENDAKLFEQILKAEYEFDSP YWDDISDSAKDFIRHLMEKDPEKRFTCEQALQHPWIAGDTALDKNIHQSVSEQIKKNFAK SKWKQAFNATAVVRHMRKLQLGTSQEGQGQTASHGELLTPVAGGPAAGCCCRDCCVEPGT ELSPTLPHQL*