>C2 MGPLMVLFCLLFLYPGLADSAPSCPQNVNISGGTFTLSHGWAPGSLLTYSCPQGLYPSPA SRLCKSSGQWQTPGATRSLSKAVCKPVRCPAPVSFENGIYTPRLGSYPVGGNVSFECEDG FILRGSPVRQCRPNGMWDGETAVCDNGAGHCPNPGISLGAVRTGFRFGHGDKVRYRCSSN LVLTGSSERECQGNGVWSGTEPICRQPYSYDFPEDVAPALGTSFSHMLGATNPTQKTKES LGRKIQIQRSGHLNLYLLLDCSQSVSENDFLIFKESASLMVDRIFSFEINVSVAIITFAS EPKVLMSVLNDNSRDMTEVISSLENANYKDHENGTGTNTYAALNSVYLMMNNQMRLLGME TMAWQEIRHAIILLTDGKSNMGGSPKTAVDHIREILNINQKRNDYLDIYAIGVGKLDVDW RELNELGSKKDGERHAFILQDTKALHQVFEHMLDVSKLTDTICGVGNMSANASDQERTPW HVTIKPKSQETCRGALISDQWVLTAAHCFRDGNDHSLWRVNVGDPKSQWGKEFLIEKAVI SPGFDVFAKKNQGILEFYGDDIALLKLAQKVKMSTHARPICLPCTMEANLALRRPQGSTC RDHENELLNKQSVPAHFVALNGSKLNINLKMGVEWTSCAEVVSQEKTMFPNLTDVREVVT DQFLCSGTQEDESPCKGESGGAVFLERRFRFFQVGLVSWGLYNPCLGSADKNSRKRAPRS KVPPPRDFHINLFRMQPWLRQHLGDVLNFLPL*