>BBS5 MSVLDALWEDRDVRFDLSAQQMKTRPGEVLIDCLDSIEDTKGNNGDRGRLLVTNLRILWH SLALSRVNVSVGYNCILNITTRTANSKLRGQTEALYILTKCNSTRFEFIFTNLVPGSPRL FTSVMAVHRAYETSKMYRDFKLRSALIQNKQLRLLPQEHVYDKINGVWNLSSDQGNLGTF FITNVRIVWHANMNDSFNVSIPYLQIRSIKIRDSKFGLALVIESSQQSGGYVLGFKIDPV EKLQESVKEINSLHKVYSASPIFGVDYEMEEKPQPLEALTVEQIQDDVEIDSDGHTDAFV AYFADGNKQQDREPVFSEELGLAIEKLKDGFTLQGLWEVMS*