>BACE1_ENST00000392937 MVPFIYLQAHFTLCSGWSSTYRDLRKGVYVPYTQGKWEGELGTDLVSIPHGPNVTVRANI AAITESDKFFINGSNWEGILGLAYAEIARPDDSLEPFFDSLVKQTHVPNLFSLQLCGAGF PLNQSEVLASVGGSMIIGGIDHSLYTGSLWYTPIRREWYYEVIIVRVEINGQDLKMDCKE YNYDKSIVDSGTTNLRLPKKVFEAAVKSIKAASSTEKFPDGFWLGEQLVCWQAGTTPWNI FPVISLYLMGEVTNQSFRITILPQQYLRPVEDVATSQDDCYKFAISQSSTGTVMGAVIME GFYVVFDRARKRIGFAVSACHVHDEFRTAAVEGPFVTLDMEDCGYNIPQTDESTLMTIAY VMAAICALFMLPLCLMVCQWRCLRCLRQQHDDFADDISLLK*