>B4GALT5 MRARRGLLRLPRRSLLAALFFFSLSSSLLYFVYVAPGIVNTYLFMMQAQGILIRDNVRTI GAQVYEQVLRSAYAKRNSSVNDSDYPLDLNHSETFLQTTTFLPEDFTYFANHTCPERLPS MKGPIDINMSEIGMDYIHELFSKDPTIKLGGHWKPSDCMPRWKVAILIPFRNRHEHLPVL FRHLLPMLQRQRLQFAFYVVEQVGTQPFNRAMLFNVGFQEAMKDLDWDCLIFHDVDHIPE SDRNYYGCGQMPRHFATKLDKYMYLLPYTEFFGGVSGLTVEQFRKINGFPNAFWGWGGED DDLWNRVQNAGYSVSRPEGDTGKYKSIPHHHRGEVQFLGRYALLRKSKERQGLDGLNNLN YFANITYDALYKNITVNLTPELAQVNEY*