>B3GNT7 MSLWKKTVYRSLCLALALLVAVTVFQRSLTPGQFLQEPPPPTLEPQKAQKPNGQLVNPNN FWKNPKDVAAPTPMASQGPQAWDVTTTNCSANINLTHQPWFQVLEPQFRQFLFYRHCRYF PMLLNHPEKCRGDVYLLVVVKSVITQHDRREAIRQTWGRERQSAGGGRGAVRTLFLLGTA SKQEERTHYQQLLAYEDRLYGDILQWGFLDTFFNLTLKEIHFLKWLDIYCPHVPFIFKGD DDVFVNPTNLLEFLADRQPQENLFVGDVLQHARPIRRKDNKYYIPGALYGKASYPPYAGG GGFLMAGSLARRLHHACDTLELYPIDDVFLGMCLEVLGVQPTAHEGFKTFGISRNRNSRM NKEPCFFRAMLVVHKLLPPELLAMWGLVHSNLTCSRKLQVL*