>B3GLCT MRPPACWWLLAPPALLALLTCSLAFGLASEDTKKEVKQSQDLEKSGISRKNDIDLKGIVF VIQSQSNSFHAKRAEQLKKSILKQAADLTQELPSVLLLHQLAKQEGAWTILPLLPHFSVT YSRNSSWIFFCEEETRIQIPKLLETLRRYDPSKEWFLGKALHDEEATIIHHYAFSENPTV FKYPDFAAGWALSIPLVNKLTKRLKSESLKSDFTIDLKHEIALYIWDKGGGPPLTPVPEF CTNDVDFYCATTFHSFLPLCRKPVKKKDIFVAVKTCKKFHGDRIPIVKQTWESQASLIEY YSDYTENSIPTVDLGIPNTDRGHCGKTFAILERFLNRSQDKTAWLVIVDDDTLISISRLQ HLLSCYDSGEPVFLGERYGYGLGTGGYSYITGGGGMVFSREAVRRLLASKCRCYSNDAPD DMVLGMCFSGLGIPVTHSPLFHQARPVDYPKDYLSHQVPISFHKHWNIDPVKVYFTWLAP SDEDKARQETQKGFREEL*