>ATP4B MAALQEKKTCGQRMEEFQRYCWNPDTGQMLGRTLSRWVWISLYYVAFYVVMTGLFALCLY VLMQTVDPYTPDYQDQLRSPGVTLRPDVYGEKGLEIVYNVSDNRTWADLTQTLHAFLAGY SPAAQEDSINCTSEQYFFQESFRAPNHTKFSCKFTADMLQNCSGLADPNFGFEEGKPCFI IKMNRIVKFLPSNGSAPRVDCAFLDQPRELGQPLQVKYYPPNGTFSLHYFPYYGKKAQPH YSNPLVAAKLLNIPRNAEVAIVCKVMAEHVTFNNPHDPYEGKVEFKLKIEK*