>ATP13A5_ENST00000620313 MELIPTITSWRVLILVVALTQFCGFLCRGFHLQNHELWLLIKREFGFYSKSQYRTWQKKL AEDSTWPPINRTDYSGDGKNGFYINGGYESHEQIPKRKLKLGGQPTEQHFWARL*