>ATG5_ENST00000613993 MTDDKDVLRDVWFGRIPTCFTLYQDEITEREAEPYYLLLPRVSYLTLVTDKVKKHFQKVM RQEDISEIWFEYEGTPLKWHYPIGLLFDLLASSSALPWNITVHFKSFPEKDLLHCPSKDA IEAHFMSCMKEADALKHKSQVINEMQKKDHKQLWMGLQNDND*