>ASAH2 MAKRTFSNLETFLIFLLVMMSAITVALLSLLFITSGTIENHKDLGGHFFSTTQSPPATQG STAAQRSTATQHSTATQSSTATQTSPVPLTPESPLFQNFSGYHIGVGRADCTGQVADINL MGYGKSGQNAQGILTRLYSRAFIMAEPDGSNRTVFVSIDIGMVSQRLRLEVLNRLQSKYG SLYRRDNVILSGTHTHSGPAGYFQYTVFVIASEGFSNQTFQHMVTGILKSIDIAHTNMKP GKIFINKGNVDGVQINRSPYSYLQNPQSERARYSSNTDKEMIVLKMVDLNGDDLGLISWF AIHPVSMNNSNHLVNSDNVGYASYLLEQEKNKGYLPGQGPFVAAFASSNLGDVSPNILGP RCINTGESCDNANSTCPIGGPSMCIAKGPGQDMFDSTQIIGRAMYQRAKELYASASQEVT GPLASAHQWVDMTDVTVWLNSTHASKTCKPALGYSFAAGTIDGVGGLNFTQGKTEGDPFW DTIRDQILGKPSEEIKECHKPKPILLHTGELSKPHPWHPDIVDVQIITLGSLAITAIPGE FTTMSGRRLREAVQAEFASHGMQNMTVVISGLCNVYTHYITTYEEYQAQRYEAASTIYGP HTLSAYIQLFRNLAKAIATDTVANLSRGPEPPFFKQLIVPLIPSIVDRAPKGRTFGDVLQ PAKPEYRVGEVAEVIFVGANPKNSVQNQTHQTFLTVEKYEATSTSWQIVCNDASWETRFY WHKGLLGLSNATVEWHIPDTAQPGIYRIRYFGHNRKQDILKPAVILSFEGTSPAFEVVTI *