>ARIH1 MDSDEGYNYEFDEDEECSEEDSGAEEEEDEDDDEPDDDTLDLGEVELVEPGLGVGGERDG LLCGETGGGGGSALGPGGGGGGGGGGGGGGPGHEQEEDYRYEVLTAEQILQHMVECIREV NEVIQNPATITRILLSHFNWDKEKLMERYFDGNLEKLFAECHVINPSKKSRTRQMNTRSS AQDMPCQICYLNYPNSYFTGLECGHKFCMQCWSEYLTTKIMEEGMGQTISCPAHGCDILV DDNTVMRLITDSKVKLKYQHLITNSFVECNRLLKWCPAPDCHHVVKVQYPDAKPVRCKCG RQFCFNCGENWHDPVKCKWLKKWIKKCDDDSETSNWIAANTKECPKCHVTIEKDGGCNHM VCRNQNCKAEFCWVCLGPWEPHGSAWYNCNRYNEDDAKAARDAQERSRAALQRYLFYCNR YMNHMQSLRFEHKLYAQVKQKMEEMQQHNMSWIEVQFLKKAVDVLCQCRATLMYTYVFAF YLKKNNQSIIFENNQADLENATEVLSGYLERDISQDSLQDIKQKVQDKYRYCESRRRVLL QHVHEGYEKDLWEYIED*