>ARHGAP8 MAGQDPALSTSHPFYDVARHGILQVAGDDRFGRRVVTFSCCRMPPSHELDHQRLLEYLKY TLDQYVENDYTIVYFHYGLNSRNKPSLGWLQSAYKEFDRKDGDLTMWPRLVSNSKLKRSS HLSLPKYWDYRYKKNLKALYVVHPTSFIKVLWNILKPLISHKFGKKVIYFNYLSELHEHL KYDQLVIPPEVLRYDEKLQSLHEGRTPPPTKTPPPRPPLPTQQFGVSLQYLKDKNQGELI PPVLRFTVTYLREKGLRTEGLFRRSASVQTVREIQRLYNQGKPVNFDDYGDIHIPAVILK TFLRELPQPLLTFQAYEQILGITCVESSLRVTGCRQILRSLPEHNYVVLRYLMGFLHAVS RESIFNKMNSSNLACVFGLNLIWPSQGVSSLSALVPLNMFTELLIEYYEKIFSTPEAPGE HGLAPWEQGSRAAPLQEAVPRTQATGLTKPTLPPSPLMAARRRL*