>APOBEC3H MALLTAETFRLQFNNKRRLRRPYYPRKALLCYQLTPQNGSTPTRGYFENKKKCHAEICFI NEIKSMGLDETQCYQVTCYLTWSPCSSCAWELVDFIKAHDHLNLGIFASRLYYHWCKPQQ KGLRLLCGSQVPVEVMGFPEFADCWENFVDHEKPLSFNPYKMLEELDKNSRAIKRRLERI KIPGVRAQGRYMDILCDAEV*