>AP1S1 MMRFMLLFSRQGKLRLQKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYK RYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMG GDVQDTSKKSVLKAIEQADLLQEEDESPRSVLEEMGLA*